Privātuma politika

 1. Vispārīgā informācija

Mēs, AS “Valmieras piens”, reģ. nr. 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201, Latvija (turpmāk saukts — “uzņēmums”), apstrādājam noteiktu informāciju par privātpersonām, kas apmeklē mūsu mājaslapu un sazinās ar mums, izmantojot kontaktu formu vai zvanu centru.

Mēs apstrādājam noteiktu informāciju par personām, kas sazinās ar mums caur šo mājaslapu, izmantojot saziņas formu, vai pa telefonu, sazinoties ar zvanu centra starpniecību.

Mēs apstrādājam informāciju, ko persona sniedz mums vai ko mēs iegūstam, komunicējot ar personu vai risinot personas uzdoto jautājumu vai strīdu (piemēram, ziņas nosūtītāja vai zvanītāja kontaktinformācija, sniegtās ziņas). Šie dati par personu tiek saukti par personas datiem.

Personas dati mums tiek sniegti brīvprātīgi. Tomēr, ja persona neizpauž mums noteiktu informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt dažu šajā paziņojumā izklāstīto mērķu izpildi (piemēram, sniegt atbildi uz personas pieprasījumu).

Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības savu piekrišanu atsaukt jebkurā brīdī. Tas neietekmēs apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukuma brīdim.

 1. Personas datu izmantošanas mērķi

Mēs personas datus varam izmantot, lai:

 • komunicētu ar Jums (piemēram, atbildētu uz Jūsu pieprasījumu vai pretenziju vai sniegtu Jūsu pieprasīto informāciju);
 • sūtītu Jums ziņas ar jaunumiem par mūsu produkciju, akcijām, loterijām, kampaņām un īpašajiem piedāvājumiem;
 • veiktu analīzi par mūsu klientiem un produkciju;
 • risinātu pretenzijas vai sagatavotu atbildi uz pieprasījumu;
 • analizētu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • rīkotos saistībā ar tiesiska rakstura strīdiem vai prasījumiem.

Mēs personas datus neizmantosim nekādiem citiem mērķiem, kas neatbilst iepriekš izklāstītajiem, nav Jūsu atļauti vai nav paredzēti tiesību aktos.

 1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišana) un/vai
 • GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmās intereses).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana tirgū un uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība.

 1. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati tiks izpausti neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem (trešajām personām), kas mums sniedz pakalpojumus (piemēram, zvanu centra, mārketinga, mājaslapas izstrādāšanas un uzturēšanas, informācijas tehnoloģiju, e-pasta piegādes, juridisko konsultāciju un citu pakalpojumu sniedzējiem). Personas dati šīm trešajām personām tiks nodoti vai būs pieejami nolūkā nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanu mums un atbilstoši savstarpēji noslēgtam līgumam.

 1. Personas datu glabāšana

Jūsu personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek uzsākta tiesvedība, personas dati var tikt glabāti līdz tiesvedības (ieskaitot visu pārsūdzībai paredzēto laiku) beigām, un pēc tam tie tiks izdzēsti. Ja tiesību aktos būs izvirzīta prasība obligāti glabāt Jūsu personas datus ilgāk, mēs ievērosim attiecīgos noteikumus.

Ja esat piekritis saņemt uzņēmuma jaunumus, tie tiks sūtīti tik ilgi, kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana.

 1. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežojumu noteikšanu, iebilstu pret Jūsu personas datu apstrādi vai apspriestu citus ar Jūsu personas datiem saistītos jautājumus, Jūs varat nosūtīt pieprasījumu, rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected]. Sazinoties ar mums uz šo e-pasta adresi, Jums jānorāda tēma (subject) un uzņēmums, kuram adresējat savu ziņu. Mēs Jums darām zināmu, ka e-pasta adrese [email protected] ir Food Union uzņēmumu Latvijā kopējā e-pasta adrese un tajā iesūtītās ziņas tiek novirzītas attiecīgajam uzņēmumam, kam ziņa adresēta vai uz kuru tā attiecas.

Jūs esat tiesīgi arī iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu nepamatotu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

Skaties video

IESĀC DIENU GARDI UN VESELĪGI!

Baudi inovatīvo un veselīgo jaunumu!
BIFIDO JOGURTU AR BIEZPIENU un augļu-ogu piedevām.

Garšos ikvienam, kam rūp veselīgs un pareizs uzturs!

#katrurītuveselīgu

Skatīt vairāk